Transport podciśnieniowy (Vacuum)

Systemy transportu pneumatycznego podciśnieniowego Spiromatic stosowane są w przypadku zaistnienia konieczności przesłania na znaczne odległości produktów wrażliwych na zmianę temperatury (np. cukier), stosowane są jednak także do transportu innych produktów sypkich (mąka, otręby, sól i wiele innych).

Instalacja podciśnieniowa składa się z kompresora, zaworu dozującego oraz systemu rur zapewniającego transport produktu. Niezbędnym elementem takiej instalacji jest także zbiornik odbierający produkt wraz z filtrem o odpowiedniej wydajności podłączony do kompresora wytwarzającego podciśnienie wewnątrz instalacji. Spiromatic oferuje także wszelkie urządzenia niezbędne do odbioru przesyłanego produktu: cyklony, wagi produktowe, zbiorniki pośrednie, zawory czy inne elementy systemu pneumatycznego podciśnieniowego.

Systemy transportu podciśnieniowego stosowane są przede wszystkim w sytuacjach wymagających przesłania dużej ilości produktu na znaczną wysokość czy odległość, przy czym ewentualna zmiana temperatury produktu może znacząco wpłynąć na jego jakość. Typowym przykładem systemu podciśnieniowego jest system przesyłania i dozowania cukru, wymagający większej dokładności dozowania oraz braku podwyższania temperatury w trakcie transportu produktu. System podciśnieniowy, podobnie jak inne systemy pneumatyczne jest systemem wymagającym dokładności i bezwzględnego zachowania odpowiednich parametrów projektowych i montażowych: przy złym zaprojektowaniu jest to system podatny na zablokowania oraz bardzo niską dokładność dozowania.

Kiedy warto stosować system transportu podciśnieniowego Spiromatic:

  • duże wydajności (powyżej 3,5T/h)
  • w aplikacjach wyjątkowo kompleksowych
  • w aplikacjach wymagających transportu na znaczne wysokości
  • w sytuacjach, gdy wykorzystywany jest jeden kompresor do kilku linii
  • w sytuacji ustawienia kilku silosów obok siebie
  • nie należy stosować gdy kontakt produktu z powietrzem może spowodować zmianę jego parametrów (wilgotność) lub zanieczyszczenie (kontaminacja)