Transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny oferowany przez Spiromatic jest systemem działającym na zasadzie różnicy ciśnień oraz przesyłania w odpowiednio skonstruowanych rurociągach powietrza zawierającego zmieszany z nim w odpowiedniej proporcji produkt w postaci proszku. System ten opracowany został z myślą o szybkim transporcie dużych ilości produktów sypkich na duże odległości.

Oferowane przez Spiromatic systemy wykonywane są ze stali szlachetnej lub aluminium, wyposażone w najnowszej generacji kompresory zapewniające wysoką wydajność oraz najwyższą niezawodność.

Oferowane przez Spiromatic urządzenia spełniają rygorystyczne normy jakościowe oraz przeciwwybuchowe (zgodne z dyrektywą ATEX). Spełniają także wszelkie normy dotyczące bezpieczeństwa oraz kontaktu z żywnością, dzięki czemu nasi kliencie nie mają problemów z odbiorem swoich produktów przez najbardziej wymagające sieci handlowe.

Systemy transportu pneumatycznego Spiromatic zapewniają:

  • Możliwość transportu produktów sypkich na duże odległości (nawet powyżej 150 m)
  • Możliwość zapewnienia dużych wydajności transportu (od 1 do ponad 30 T/h)

Systemy transportu pneumatycznego produktów sypkich Spiromatic są systemami wyjątkowo kompaktowymi, przy jednoczesnym zapewnienu wysokich wydajności. Dzięki rygorystycznym założeniom inżynieryjnym systemy Spiromatic umożliwiają transport substancji sypkich na znaczne odległości i wysokości. Zapewniają także bezproblemowy transport produktów wrażliwych na ścieranie lub wysoką temperaturę (np. cukier). Rygorystyczne normy Spiromatic dotyczące projektowania systemów transportu pneumatycznego zapewniają także maksymalne obniżenie ryzyka zablokowania się produktu wewnątrz rury transportowej.

Podczas transportu wewnątrz systemu pneumatycznego zawsze dochodzi do kontaktu produktu z powietrzem zewnętrznym – potencjalnym źródłem zanieczyszczenia. Spiromatic ogranicza ryzyko zanieczyszczenia produktu dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych, doskonałych filtrów.

Systemy transportu pneumatycznego znajdują zastosowanie w przypadku konieczności transportu dużych ilości produktu w stosunkowo krótkim czasie. w przeciwieństwie do innych rozwiązań spotykanych na rynku systemy pneumatyczne Spiromatic zapewniają doskonałą dokładność dozowania, przewyższaną jedynie przez systemy transportu spiralnego Spiromatic. Idealnym rozwiązaniem, zapewniającym wysoką wydajność transportu oraz najwyższą dokładność dozowania są systemy hybrydowe Spiromatic, których konstrukcja polega na połączeniu kilku typów transportu w jednym systemie przesyłowym.

Spiromatic stosuje jednocześnie unikatowe rozwiązania zapewniające maksymalizację wydajności transportu, obniżenie kosztów energii niezbędnej do zapewnienia transportu oraz maksymalizację wydajności. Do rozwiązań takich należą:

  • zawór wyposażony w filtr typu „reverse jet” zapewniający zwiększenie dokładności dozowania oraz ograniczenie niepożądanych „przecieków” powietrza
  • horyzontalny, pneumatyczny zawór dozujący typu „multi-feed”
  • Spiromatic Hybrid – system łączonego transportu spiralnego oraz pneumatycznego.