Transport nadciśnieniowy (Overpressure)

Systemy transportu pneumatycznego nadciśnieniowego Spiromatic stosowane są w instalacjach wymagających dużych wydajności przesyłu na duże odległości. System transportu nadciśnieniowego pozwala na przesłanie nawet kilkudziesięciu ton produktu sypkiego w ciągu godziny na odległości sięgające nawet kilkuset metrów.

Instalacja nadciśnieniowa składa się z kompresora, zaworu dozującego oraz systemu rur zapewniającego transport produktu. Niezbędnym elementem takiej instalacji jest także zbiornik odbierający produkt wraz z filtrem o odpowiedniej wydajności oraz o odpowiedniej wytrzymałości na ciśnienie. Spiromatic produkuje także wszelkie urządzenia niezbędne do odbioru przesyłanego produktu: cyklony, wagi produktowe, zbiorniki pośrednie czy inne elementy systemu pneumatycznego. Stosujemy także unikatowe rozwiązania takie jak filtry zapobiegające powstawaniu mostków produktowych w silosach i zapobiegające przedostawaniu się do silosów powietrza oraz specjalne zawory typu „multi-feed” w wersji horyzontalnej.

Systemy transportu nadciśnieniowego stosowane są przede wszystkim w sytuacjach wymagających przesłania dużej ilości produktu na znaczną wysokość czy odległość, przy czym ewentualna zmiana temperatury produktu nie wpływa na jego jakość. Typowym przykładem systemu nadciśnieniowego jest system załadunku silosów produktem w nich przechowywanym. System nadciśnieniowy jest systemem wymagającym dokładności i zachowania odpowiednich parametrów projektowych: przy złym zaprojektowaniu jest to system podatny na zablokowania oraz bardzo niską dokładność dozowania.

Kiedy warto stosować system transportu nadciśnieniowego Spiomatic:

• transport na duże odległości
• duże wydajności (powyżej 3,5T/h)
• w aplikacjach wyjątkowo kompleksowych
• w aplikacjach wymagających transportu na znaczne wysokości
• w sytuacjach, gdy wykorzystywany jest jeden kompresor do kilku linii
• w sytuacji ustawienia kilku silosów obok siebie
• nie należy stosować gdy kontakt produktu z powietrzem może spowodować zmianę jego parametrów (wilgotność) lub zanieczyszczenie (kontaminacja)