Systemy transportu spiralnego

Spiromatic jest producentem doskonałych systemów transportu spiralnego dla produktów sypkich, znanych jako spirale Spiromatic. Spirala ze specjalnego gatunku utwardzanej stali umieszczona jest w przewodzie transportowym wykonanym ze stali lub tworzywa, posiadającego certyfikat umożliwiający kontakt z żywnością. Jej szybka rotacja powoduje przesuwanie się produktu wewnątrz przewodu transportowego bez ryzyka pozostawania resztek starego produktu: spirala zapewnia całkowite zużycie transportowanego produktu, wypychanego przez jego kolejne porcje pobierane przez spiralę. w przeciwieństwie do transporterów ślimakowych oraz wielu typów systemów pneumatycznych spirala Spiromatic nie generuje ryzyka pozostawania starzejącego się produktu wewnątrz przewodu transportowego. Zastosowane przez nas systemy napędowe i łożyskowe zapewniają długoletnią, bezawaryjną pracę systemu oraz minimalizację zużycia energii.

Niebagatelny jest również fakt doskonałego napowietrzenia mąki – spirala Spiromatic zapewnia znacznie lepsze napowietrzenie mąki niż większość stosowanych obecnie systemów pneumatycznych.

Rygorystyczna kontrola jakości w procesie produkcji spiral Spiromatic zapewnia wieloletnią trwałość i najwyższą niezawodność spiralnych systemów transportu spiralnego Spiromatic. Potwierdza to fakt użytkowania spiral Spiromatic w systemach transportu i przechowywania żywności na całym świecie, ich trwałość sięgającą dziesięcioleci oraz zaufanie, jakim darzą nas zadowoleni Klienci.

ZALETY SPIRAL TRANSPORTOWYCH SPIROMATIC

 • brak ryzyka zalegania starego produktu wewnątrz przewodów
 • samooczyszczanie przewodów transportowych
 • napowietrzanie produktu w trakcie zasypywania
 • naturalne spulchnianie produktu w trakcie transportu
 • brak zmiany właściwości produktu w trakcie transportu (delikatne traktowanie)
 • możliwość bardzo dokładnego dozowania transportowanych produktów
 • brak pneumatyki i wtłaczania potencjalnie skażonego powietrza z zewnątrz (wysoka higiena!)
 • możliwość niezależnych połączeń silosów i punktów ważenia „każdy z każdym”
 • niewielkie zużycie energii
 • niski poziom hałasu
 • niskie koszty eksploatacji i serwisu.

OSZCZĘDNOŚĆ

Mąka oraz inne produkty sypkie transportowane są zazwyczaj rurowymi systemami spiralnymi o średnicy 90 mm lub 125 mm. Energię niezbędną do przesuwania produktu wewnątrz rury przekazuje spirala wykonana ze specjalnej stali. System jest bardzo oszczędny energetycznie i wyjątkowo prosty konstrukcyjnie – z jednej strony przewodu transportowego spirala napędzana jest przez silnik elektryczny, z drugiej strony jest ona osadzona w łożysku. Wykonany w ten sposób pojedynczy odcinek spirali transportowej wykonywany jest zgodnie z zasadami opracowanymi przez Spiromatic i dotyczącymi jej maksymalnej długości i kąta wzniosu. Maksymalna długość systemu transportowego opartego na spiralach Spiromatic jest praktycznie nieograniczona. Jeżeli produkt musi zostać przesłany na większą odległość, zastosowana zostaje stosuje się odpowiednia stacja pośrednia i dodatkowy napęd. w przeciwieństwie do innych rozwiązań zwiększenie długości przesyłu produktu powoduje jedynie arytmetyczny przyrost zużywanej energii elektrycznej co stawia systemy transportu spiralnego Spiromatic na czołowym miejscu w zakresie energooszczędności systemów transportu materiałów sypkich.

Zastosowanie systemu spirali transportowej zamiast systemu pneumatycznego transportu mąki pozwala niejednokrotnie na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej nawet o ponad 60%! Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – zaproponujemy Państwu rozwiązanie umożliwiające redukcję kosztów w Państwa zakładzie!

CIĄGŁOŚĆ PRODUKCJI

System transportu spiralnego Spiromatic gwarantuje niezależne i równoległe połączenia każdego silosu z każdym punktem ważenia. Podczas jednoczesnego użytkowania kilku silosów i kilku połączonych z nimi zasypów ważących i porcjujących, z których każdy obsługuje wiele receptur, żaden z punktów ważenia nie musi czekać, aż inny zakończy pracę. Dzięki systemowi Spiromatic wszystkie mogą działać jednocześnie. Wzrasta wydajność operacyjna systemu, co umożliwia maksymalne wykorzystanie wydajności każdego punktu produkcji ciasta.

System jest także bardzo bezpieczny – jeżeli wśród równoległych połączeń silosów z punktami ważenia jeden z odcinków spirali zostanie wyłączony lub uszkodzony to awaria taka nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie pozostałych dróg przesyłania mąki i umożliwia utrzymanie ciągłości produkcji. System Spiromatic redukuje więc do minimum czas ewentualnych przestojów produkcyjnych.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Każda spirala produkowana jest w firmie Spiromatic z wysokiej jakości stali sprężynowej za pomocą zbudowanego specjalnie do tego celu unikalnego urządzenia gnącego. Dzięki temu gwarantujemy najwyższą i stabilną jakość oferowanego produktu przez wiele lat.

System transportu spiralnego umożliwia bardzo dokładne dozowanie. Zależnie od wielkości spirali, przy końcowym ważeniu porcji, dokładność osiąga wartość poniżej 100g, choć przy zastosowaniu spiral o mniejszych średnicach możliwe jest zapewnienie dokładności dozowania nawet na poziomie kilkunastu gramów. Możliwe jest połączenie oferowanego przez Spiromatic systemu transportu pneumatycznego z systemem transportu spiralnego, co pozwala na uzyskanie unikalnego połączenia bardzo wysokiej wydajności przesyłowej, charakterystycznej dla systemów przesyłu pneumatycznego z równoległym, dokładnym, wielopunktowym dozowaniem, możliwym jedynie w systemach transportu spiralnego.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Brak pneumatyki i nagłych zmian ciśnienia w spiralnym systemie transportowym praktycznie likwiduje ryzyko silnego zapylenia pomieszczeń, w których umieszczona została instalacja. Ryzyko eksplozji pyłu jest dzięki temu zredukowane praktycznie do zera. Więcej na temat bezpieczeństwa i zabezpieczeń przeciwwybuchowych znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce dotyczącej europejskiej dyrektywy ATEX.

Ponieważ system spiralny jest systemem bezciśnieniowym, nie jest konieczny dodatkowy nadzór ze strony UDT. Brak ciśnienia oznacza też brak kontaktu produkt z powietrzem zewnętrznym oraz z zawartą w nim wilgocią i zanieczyszczeniami, co pozwala na zachowanie najwyższej higieny i jakości produkcji.

System transportu spiralnego oparty na spiralach Spiromatic, w przeciwieństwie do innych systemów przesyłu produktów sypkich charakteryzuje bardzo niski poziom generowanego hałasu.