Silosy wewnętrzne Spiromatic

W naszej ofercie znajdą państwo także specjalistyczne silosy wewnętrzne Spiromatic. Oferujemy silosy wewnętrzne w wersji ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo oraz ze stali nierdzewnej. Silosy w wersji pokrytej specjalną powłoką tworzywową posiadają doskonałą gładkość powierzchni wewnętrznej, co znacznie obniża ryzyko pozostawania resztek produktu wewnątrz silosu. Zastosowane przez nas rozwiązania oraz certyfikowane elementy wyposażenia dodatkowego takie jak czujniki poziomu, sita czy uszczelki zapewniają najwyższe bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Dzięki lepszej izolacyjności termicznej obniżone zostało także ryzyko tworzenia się kondensatu wewnątrz silosu. Oferowane przez nas silosy spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące jakości i bezpieczeństwa.

foto2
 
Silosy wewnętrzne oferujemy w wersjach wyposażonych w stożek 70° lub w wersjach z aktywnym dnem napowietrzającym (Compack Line).

Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów izolacyjność termiczna silosów wewnętrznych Spiromatic malowanych proszkowo jest lepsza niż w przypadku silosów wykonanych ze stali nierdzewnej, co dodatkowo zabezpiecza produkt wewnątrz silosów przed zmianą temperatury czy zawilgoceniem przez kondensat.

Oferowane przez Spiromatic silosy wewnętrzne są całkowicie szczelne, co zapewnia brak uciążliwego osadu z mąki na powierzchni wszystkich przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu silosowni oraz bezpieczeństwo przeciwwybuchowe zgodne z obowiązującymi normami.

Na życzenie oferujemy także silosy wewnętrzne ze stali nierdzewnej.

Oferujemy silosy wewnętrzne o pojemności od 0,5 do 60 ton oraz kompletne baterie silosów wewnętrznych wraz z niezbędnym osprzętem.

ZALETY SILOSÓW WEWNĘTRZNYCH SPIROMATIC

 • doskonała izolacyjność termiczna
 • wyjątkowo gładkie powierzchnie wewnętrzne
 • brak wewnętrznych belek wzmacniających, co zabezpiecza przed starzeniem się zalegających na nich resztek produktu.
 • modułowa konstrukcja
 • w wersji wyposażonej w stożek: kąt nachylenia stożka 70o gwarantuje skuteczne opróżnianie, zgodnie z zasadą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (first in-first out)
 • w wersji Compack Line: aktywne dno, napowietrzające i spulchniające przechowywany produkt
 • konstrukcja wewnętrzna silosów uniemożliwia zaleganie mąki i innych surowców w narożnikach i na łączeniach,
 • Ograniczona do minimum ilość elementów wewnętrznych zapewniająca zminimalizowanie ryzyka zalegania produktu na wewnętrznych elementach silosu.
 • automatyka umożliwiająca całkowitą lub częściową automatyzacje procesu napełniania i opróżniania silosów
 • możliwość zastosowania transportu spiralnego lub pneumatycznego
 • Wyposażenie dodatkowe silosów takie jak czujniki poziomu, włazy czy filtry w pełni zgodne z normami bezpieczeństwa ATEX.