Nasza dewiza to trwałość i najwyższa jakość. Od niemal 50 lat produkujemy silosy oraz systemy transportu i dozowania materiałów sypkich i płynnych. Nasze doświadczenie i zaangażowanie pozwala naszym Klientom skutecznie obniżać koszty oraz podwyższać jakość produkowanych przez siebie produktów.

Oferta NV Spiromatic SA obejmuje najnowocześniejsze silosy zewnętrzne i wewnętrzne a także kompletne systemy składowania, transportu i dozowania produktów sypkich i płynnych w przemyśle spożywczym. Największa grupa naszych Klientów to piekarnie przemysłowe i producenci mąki i produktów na bazie mąki. Oferowane przez nas rozwiązania znajdują zastosowanie przy przechowywaniu i przetwarzaniu produktów takich jak mąka, cukier, sól, mleko w proszku oraz wiele innych. Oferujemy także najnowocześniejsze systemy dozowania i transportu półproduktów płynnych i sypkich oraz unikatowe technologie pozwalające na schładzanie mąki w trakcie procesu produkcyjnego.

Produkujemy rozwiązania przeznaczone do wykorzystania w produkcji przemysłowej, wymagające trwałości i niezawodności będącej podstawą obniżenia kosztów produkcji przez naszych Klientów. Rozwiązania Spiromatic od wielu lat posiadają doskonałą renomę i wykorzystywane są przez największe europejskie firmy. Spiromatic należy do liderów rynku w zakresie bezpieczeństwa instalacji silosowych oraz zgodności ich z normami ATEX, przepisami HACCP czy innymi normami i dyrektywami stosowanymi w Europie i poza nią.

Energooszczędność i innowacja

Wykorzystujemy rozwiązania umożliwiające znaczne obniżenie zużycia energii i mediów. Wykorzystujemy urządzenia o wysokiej trwałości oraz najnowocześniejsze technologie produkcyjne, dzięki czemu instalacje Spiromatic należą do najbardziej energooszczędnych i posiadających najniższe koszty eksploatacyjne. Spiromatic, jako jeden z nielicznych producentów na świecie posiada wiedzę i możliwości techniczne umożliwiające łączenie różnych systemów transportu substancji sypkich: spiralnego, nadciśnieniowego i podciśnieniowego. Połączenia takie wykorzystujemy w naszych instalacjach w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności dozowania.

Czy wiesz, że zużycie energii w instalacji silosowej Spiromatic składającej się z dwóch silosów wewnętrznych oraz jednej wagi dozującej wraz z przesiewaczem może być niższe nawet o ponad 60% w stosunku do innych rozwiązań spotykanych na naszym rynku! Co więcej, pomimo znacznie niższego zużycia energii wydajność instalacji Spiromatic może być większa o nawet 30% w stosunku do porównywanej instalacji silosowej innych firm! Dla piekarni oznacza to możliwość nie tylko znacznego obniżenia kosztów energii elektrycznej, ale także obniżenie kosztów pracowniczych!

Typowym przykładem przyjaznego dla środowiska rozwiązania Spiromatic jest najnowszej generacji system dozowania wody Spiromatic AQUADOS, zapewniający dozowanie wody z dokładnością nawet do 100ml przy zachowaniu dokładności temperatury mieszanego produktu (ciasta) do 0,5 stopnia. System ten działa bez wstępnego zrzutu wody (bez tzw. „pre-run”), co umożliwia zmniejszenie zużycia wody przez piekarnię nawet o połowę. Producent pieczywa nie tylko obniża koszty zakupu wody, ale także znacznie zmniejsza koszty związane ze zmniejszeniem ilości odprowadzanych nieczystości płynnych.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do małych jak i bardzo dużych przedsiębiorstw. Urządzenia Spiromatic montujemy zarówno w niewielkich piekarniach rodzinnych jak i w największych zakładach piekarniczych, cukierniczych, zakładach przetwórstwa spożywczego oraz młynach. Stosowane przez nas rozwiązania przeznaczone są dla zakładów przemysłowych, pracujących niejednokrotnie w trybie 24-godzinnym, oczekujących najwyższej trwałości i niezawodności połączonej z niskimi kosztami eksploatacyjnymi wykorzystywanych przez nie urządzeń.

Oferowane przez nas urządzenia, jako nieliczne w Europie spełniają najostrzejsze normy dotyczące dyrektywy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego ATEX, dyrektyw dotyczących kontaktu z żywnością oraz najbardziej rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa.